බුයාස් ප්‍රවෘත්ති - ඇනබොලික්ස් ස්ටෙරොයිඩ් නිෂ්පාදකයින්

බ්ලොග්

කාය වර්ධන සඳහා මෙතිල්ස්ටස්ටරොසෝන් සඳහා වූ ප්රධාන මාර්ගෝපදේශය

මාර්තු 13, 2019
වෛද්යවරුන්ගේ විශ්වාසය දිනාගත් බලගතු ස්ටෙරොයිඩ් සඳහා ඔබ දඩයම් කරනවාද? හොඳයි, මෙතිල්ස්ටෙස්ටෝසෝන් ඔබේ ඊළඟ තේරීම විය යුතුය. මෙම ඖෂධ භාවිතා කිරීම, ශරීර වර්ධන තන්ත්රය හා වෛද්ය ක්ෂේත්රය තුළ එහි ඉතිහාසය, අතුරු ආබාධ, සහ මාත්රාව මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ සොයා බලන්න. හැඳින්වීම කාය වර්ධන යනු දේශීය ජිම් එකකට බඳවා ගැනීම හා දැඩි සංකීර්ණ ක්රියාකාරිත්වයන් සිදු කිරීමයි. ඔබ වැඩ කිරීමට වඩා වැඩ කරන්න. පසු ...
වැඩිදුර කියවන්න

කාය වර්ධන සඳහා ඩයිහයිඩ්රොබොල්ඩනෝන් / ඩීඑච්බී

මාර්තු 25, 2019
ඩයිහයිඩොබොල්ඩනෝන් 1 පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම. ඩයිහයිඩ්රොබඩඩනෝන් / DHB යනු කුමක්ද? 2. Dihydroboldenone / DHB මාත්රා 3.Dihydroboldenone / DHB චක්රය 4.Dihydroboldenone / DHB ප්රතිඵල 5.Dihydroboldenone / DHB අතුරු ආබාධ 6.Dihydroboldenone / DHB අර්ධ ආයුකාලය 7.Dihydroboldenone / DHB 8.Dihydroboldenone / DHB බල්ක් කිරීම සඳහා 9.Dihydroboldenone / DHB ප්රතිලාභ 10.Dihydroboldenone / DHB සමාලෝචන 11.Dihydro ...
වැඩිදුර කියවන්න

ශරීර ගොඩනැගීම සඳහා Proviron ගැන දැන ගත යුතු සෑම දෙයක්ම

අප්රේල් මස 3, 2019
Proviron 1 පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම. එය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද? 2. Proviron dosage 3.ප්රවර්ග චක්රය 4.පොරෝන ප්රතිපල 5. අර්ධ ආයුකාලය 6.ප්රකාශය 7 කැපීම සඳහා ප්රදානය කිරීම. 8 සඳහා ප්රෝරෝන සඳහා ප්රදානය කිරීම. ප්රරෝහන ප්රතිලාභ 9.Proviron සමාලෝචන 10.පෙරිරොන් විකිණීම සඳහා 11. කාබනික ගොඩනැගීම සඳහා - ප්රාථමික 1. ප්රෝවෝවර් යනු කුමක්ද? එය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද? Proviron යනු සන්නාම නාමයක් ...
වැඩිදුර කියවන්න